Historie Poutní kaple Panny Marie, Matky ustavičné pomoci ("Horákova kaple") v Dolní Dobrouči


Zakladatel Poutní kaple Panny Marie, Matky ustavičné pomoci ("Horákova kaple"), zemědělec Bernard Dušek z Dolní Dobrouče (*9.2.1813 na čp.33), v polovině minulého století vážně onemocněl. Bylo mu tehdy kolem 40 let. Léčení nepomáhalo, ačkoliv se obrátil na přední lékaře, včetně pražských klinik. V jeho lese vyvěral pramen a na stromě u něho byl obrázek Panny Marie. Hospodář častěji chodil na toto místo, pil zdejší vodu a učinil slib Panně Marii, jestliže se uzdraví, postaví k její cti kapličku. Bernard Dušek se skutečně uzdravil. Kapli však nepostavil, ale pouze sloup se soškou Panny Marie u pramene.
Za nějaký čas onemocněl znovu. Opět navštěvoval různé lékaře, ale žádný z nich si s jeho nemocí nevěděl rady. Jedné noci měl sen, ve kterém uslyšel hlas: "Tys nesplnil to, co jsi slíbil." Proto ihned obnovil svůj slib, opět se uzdravil a začal se stavbou kaple. Roku 1866 její stavbu dokončil a kaple byla zasvěcena Panně Marii.
Bernard Dušek se potom v plné svěžesti dožil 88 let. Zemřel 7.prosince 1901.

Bernard Dušek měl syna Jana (14.12.1845-22.4.1919), který studoval učitelství, ale studia nedokončil. Pro nedostatek učitelů byl r. 1872 přijat jako výpomocný učitel a na škole zůstal až do r. 1896. Protože učil po okolních Orlických horách, začalo se mu přezdívat "Horák". Pojmenování se přeneslo i na ostatní členy rodiny Bernarda Duška a tedy i na kapli, které se od té doby říká Horákova kaple.
Jan Dušek-Horák zakoupil hlavní oltářní obraz pro kapli a i jinak se významně zapsal jako dobrodinec obce. V D.Dobrouči postavil chudobinec, jehož budova po rekonstrukci stojí dodnes a který spravoval až do své smrti v r.1919. Z dědictví nechal ve vsi za kostelem zřídit "Špitál", útulek pro nemocné. Finančně se však natolik vyčerpal, že zemřel úplně chudý. Byl svobodný a za svého života se modlil za to, aby nebyl ve stáří odkázán na cizí pomoc. Jeho prosba došla vyslyšení. Jednou když odcházel od místního pekaře, svalil se ve dveřích a byl na místě mrtev. Zemřel na mozkovou mrtvici.

Horákova kaple se stala pro obyvatele Dolní Dobrouče a okolí malým poutním místem.

(Napsáno dle vyprávění pamětníků a zápisů kroniky.)

klikni pro větší obrázek
Horákova kaple
po rekonstrukci - odstranění vnější omítky
klikni pro větší obrázek
interiér kaple
klikni pro větší obrázek
Horákova kaple
kaple Panny Marie, Matky ustavičné pomoci
klikni pro větší obrázek
sloup se soškou Panny Marie u pramene
klikni pro větší obrázek
Horákova kaple - pohlednice